Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


fredag 17 oktober 2014

Tecken och bilder som stöd

Jag är ofta ute på förskolorna och pratar om barns språkutveckling och stödet som de får av tecken och/eller bilder. vill därför dela med mig av denna länk.
"Här har elever och personal använt tecken och bilder som stöd för sin kommunikation länge, men utanför klassrummet hade inte eleverna samma möjligheter. Då startade grundsärskolan i Tjörns kommun projektet kommunikation och delaktighet."

Tecken och bilder som stöd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar