Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


fredag 24 oktober 2014

Många gånger anar vi att något är fel...men vad? Det är inte lätt att avgöra alltid. Är barnet flerspråkigt tror vi ofta att det är det som kan vara en stor bidragande orsak. På så vis tar det ofta längre tid för oss att upptäcka språksvårigheterna hos flerspråkiga barn. Läs hela artikeln!

Upptäcker vi barn med språkproblem?
Föreläsning om att skriva sig till läsning

iWTR = att skriva till läsning med tangentbord, talsyntes, publicering och interaktion ger betydligt bättre resultat både i svenska och matematik.
Om dessa forskningsresultat från Sollentuna berättar Åke Grönlund, på Skolverkets seminarium Forskning om 1:1.
Resultatet av att skriva till läsning i organiserad form ger mycket bättre resultat, medan icke organiserad användning av it ger sämre resultat än traditionell undervisning. Största skillnaden ger det för pojkarna.
Du kan höra honom berätta om det (46-58 min) i denna sändning. (Information från Skoldatatek/facebook)Se föreläsningen
Skolan är ett lotteri för barn med dyslexi

Men det kan ju inte gälla vår skola i vår kommun. Vi har väll ett likvärdigt skolsystem........
Läs och om du känner att det ligger något i det som skrivs, - Skapa en debatt på din skola.

Läs artikeln i Aftonbladet

onsdag 22 oktober 2014


Särskilt stöd utanför klassen

Tisdag den 14 oktober 2014 anordnade Skolinspektionen ett webinarium om särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Här kan du ta del av webinariet och presentationsmaterialet i efterhand.
Ta del av webinariet

tisdag 21 oktober 2014

Sändning #7 - oktober - Dyslexi och tvåspråkighet - Christina Hellman

I detta avsnitt språkar vi med Christina Hellman, lektor vid Institutionen för Lingvistik vid Stockholms Universitet, om dyslexi och tvåspråkighet. Här uppstår en problematik som ännu inte är väl utforskad, vilket kan ställa till det för pedagoger och lärare som letar efter förklaringar.
Längd: 19 min 12 sek


Lyssna på programmet
Ska du jobba med Världsreligionerna?

- Kolla in den här bloggen!
Läs- och skrivundervisning

måndag 20 oktober 2014

Att arbeta med läsförståelsestrategiser

I torsdags fick pedagoger i Norrköping möjlighet att få lite inspiration i arbetet med läsförståelsestrategier. Marie Trapp från Nyköping berättade för 200 nyfikna pedagoger hur En läsande klass kom till och hur hon själv dagligen arbetar med läsförståelsestrategier.
Det är intressant att ta del av hur en tanke som Martin Widmark fick nu har blivit handling och hur pedagoger fyller en hel låda med verktyg för att kunna arbeta med läsförståelse.
Det här blir bra för Sveriges elever!!

Nu få vi anta nästa utmaning, att få läsförståelsestrategierna att bli verklighet för alla åldrar och i alla ämnen.

Marie Trapps blogg om läsförståelse

http://www.enlasandeklass.se


Vad är VPP?

I flera år har skolor runt om i landet skapat lösningar för att kunna hantera köp av appar till sina iPads. Det vanligaste scenariot är att en skola skapar ett Apple-ID till varje iPad som sedan laddas med ett presentkort från iTunes. Därefter kan skolan köpa de appar som de vill skall finnas på varje enhet. En annan variant som många skolor tagit till är att skapa ett Apple-ID till 10 iPads. När de sedan köper en app på en av enheterna dyker appen upp på de andra 9 enheterna. Denna lösning strider mot reglerna för ett Apple-ID. I skola och på företag gäller ett Apple-ID per iPad.

Men nu har en bättre lösning äntligen kommit. Apples nya program för volymköp, VPP – Volume Purchase Program, tillåter skolor att köpa volymlicenser. Skolor kan köpa flera licenser för en app och sedan kan skolan antingen ge den eller låna ut den till en elev/iPad. Med en MDM-lösning (Mobile Device Management) kan man dessutom ta tillbaka appen när eleven inte behöver den mer och sedan skicka den till någon annan.

Läs mer på Skolappar

fredag 17 oktober 2014

Tecken och bilder som stöd

Jag är ofta ute på förskolorna och pratar om barns språkutveckling och stödet som de får av tecken och/eller bilder. vill därför dela med mig av denna länk.
"Här har elever och personal använt tecken och bilder som stöd för sin kommunikation länge, men utanför klassrummet hade inte eleverna samma möjligheter. Då startade grundsärskolan i Tjörns kommun projektet kommunikation och delaktighet."

Tecken och bilder som stöd
Läsförståelse – undervisa och bedöma
4 december i Stockholm
 
Innehåll:
■■ Spåkmedvetenhet

■■ Bedömning som didaktiskt verktyg

■■ Lässtrategier

Talare: Barbro Westlund, Malin Gonzalez, Anne-Marie Körling


Mer information


 
 torsdag 16 oktober 2014


Barnens romanpris 2014

Fem grymma böcker att läsa eller lyssna på. Vad tycker eleverna i din klass om de nominerade böckerna?
Ni kan lyssna på radioprogram om böckerna, läsa vad juryn (som består av barn) tycker om böckerna.


Barnens romanpris 2014

onsdag 15 oktober 2014

Lärarnas arbetstid fylls utanför lektionssalarna

Läs artikeln i DN. Tycker du att det stämmer?

Läs artikeln
Läslust i Norrköping

Johan Unenge, författare, tecknare och tidigare Läs ambassadör är i Norrköping och pratat Läslust med oss pedagoger. Han betonar vikten av att ha ett bra skolbibliotek, som ligger centrat i skolan och som är bemannat. Jag funderar på hur det ser ut på skolorna i kommunen. Jag tror att det är stor variation mellan skolorna, men jag hoppas att garderoben med lappen Skolbibliotek på inte finns kvar.10% av eleverna är intresserade av att läsa böcker. Vad är då de andra 90% intresserade av och hur kan vi locka dom till läsning? Både skola och bibliotek måste möte eleverna på den arena där de har sina intressen. Inte enbart hitta böcker om området utan också lyckas sälja in böckerna via elevernas intresse.
Johan prata om att vi måste hitta varje elevs Entry point - ingång till läsning.

fredag 10 oktober 2014

Om vi överger barnen i läsningen blir de aldrig vuxna

Artikel av Läsambassadören Johanns Lindbäck och hennes företrädare Johan Unenge
Hälften av Sveriges unga läser aldrig för nöjes skull. Var fjärde kille förstår inte enklare tidningstext. Böcker har blivit något som väldigt få unga föredrar framför sociala medier och dataspel.

Läs artikeln i SvD

torsdag 9 oktober 2014

Studiedag om Läsförståelsestrategier

Lisa Bouvin från Vilbergsskolan delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med läsförståelse. 
Förutsäga, ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta, VöL, Venn, Thieves..........
Skriva egna "böcker" utifrån titeln på en skönlitterärbok, Skriva del 2 av en skönlitterärbok, Göra nya bilder till en bok, Ny titel..........
Spännande, roligt och många intressant samtal.

30 duktiga pedagoger har aktivt delat med sig av sina erfarenheter av arbetet med Läsförståelse. Vi arbetar olika, men alla har samma mål, att utveckla elevernas läsförståelse. 

Lisas arbete kan du följa på bloggen En Lisa för läsandet www.skollisa.blogspot.se


Tips på appar som övar engelska

22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt. I en del av dem har du också möjligheter att köpa fler övningar så kallat in-app-purchase. Har du fler förslag eller favoriter kommentera gärna inlägget.

Öva engelska

onsdag 8 oktober 2014

Läslyft pågår

Svenska elever läser allt sämre. De är särskilt dåliga på mer avancerad läsning, som handlar om tolkning och analys – det visar bland annat den senaste Pisaundersökningen. Resultatet stämmer illa med vår självbild som en läsande nation med koll på omvärlden och nära noll procents analfabetism.
Nu kommer reaktionen – läslyft och lässatsningar lägger miljontals kronor på att vända trenden. Används resurserna rätt? Och hur kan man jobba i klassrummet för att få alla elever att bli mer kompetenta läsare?

Lärarnas nyheter

tisdag 7 oktober 2014


Om konsten att boksamtala med Katarina Kuick

Projektet Läslust

Katarina Kuick, författare, välkänd föreläsare och expert på boksamtal kommer till Norrköpings stadsbibliotek måndagen den 10 november!
Föreläsningen, som är gratis, hålls inom det läsfrämjande projektet ”Läslust”.

Att samtala om det man läst är både roligt och viktigt. Läsupplevelsen blir större och läsförståelsen fördjupas i ett boksamtal där man får prata om sina funderingar. Ta tillfället i akt att lära dig mer om hur man kan föra ett boksamtal och ta chansen att bli inspirerad!

Förbered dig gärna genom att kika i ”Böcker inom och omkring oss” av Aidan Chambers, i översättning av Katarina Kuick.

Föreläsning:
måndag 10 november klockan 14.00-17.00 med paus för gemensam fika
Lokal: Bokskogen på Stadsbiblioteket

Anmäl dig via mejl senast den 5 november
till Susanna Lönnqvist
susanna.lonnqvist@norrkoping.se

Ny metod för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

Det är svårt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever. Ofta misstar man det för svårigheter med att lära sig svenska. Följden blir att många elever blir utan det stöd som de har rätt till.
På bokmässan presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett material som hjälper skolan att upptäcka vilka elever som behöver särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Metoden bygger på samarbete mellan lärare, specialpedagog och moderspråkslärare. Grunden är en kartläggning på elevens modersmål.Materialet kommer ursprungligen från Norge, men har anpassats till svenska förhållanden av rådgivare på SPSM. I dagarna kommer översättningar av kartläggningsmaterialet på arabiska och somaliska.

Länk till mer information

måndag 6 oktober 2014

Läs för barn
Vi vill ge barn som är 3-5 år i Sverige en bok i gåva varje höst, en bok som delas ut genom Förskolan barnet går på. Läs För Barn producerar en ny bok för varje år, som barnen kommer att få med sig hem. Det fåtal barn som inte vistas på förskola ska kunna få boken utan kostnad genom Läs För Barns hemsida. Alla böcker ska tryckas miljövänligt i Sverige och vara Svanenmärkta.
 
För varje nytt tema söker vi relevanta och kunniga organisationer som samarbetspartners till projektet. De utformar ett informationsmaterial rörande aktuellt hälsotema riktat till föräldrar och återfinns på de första sidorna i boken. Materialet kan även användas på förskolan. Sveriges Tandläkarförbund är vår samarbetspartner för boken om Bisse Bett. Projektet och affärsidén finansieras av sponsorer från näringslivet
 
 
 
 

fredag 3 oktober 2014

LÄSLYFTETS UTPRÖVNINGSOMGÅNG

Skolverket arbetar med att utpröva läslyftet. Läslyftet är en fortbildning för lärare. Syftet är att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka kvaliteten i undervisningen. Fortbildningen är verksamhetsnära och bygger på kollegialt lärande där lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.

Läs och skrivportalen

Tio tips för din röst!

Tio tips för din röst!
3. Harkla inte!
4. Normal volym
5. Bottna i rösten
6. Tävla inte med bullret!
7. Undvik rök!
8. Sug lagom!
9. Drick, drick, drick!
10. Sök läkare
För att läsa hela inlägget:Tio tips för din röst!

Därför bör du läsa

FORSKNING

Vårt behov av berättelser är konstant genom hela livet. Att läsa och ge efter för fantasin som läsningen triggar är ett sätt att tillgodose detta behov. Det menar Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet.
 
 
 

torsdag 2 oktober 2014

UR Samtiden Tema: Språkstörning

Att göra sig förstådd är ingen självklarhet för alla. Hur bemöter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Pedagoger, lärare, forskare och logopeder berättar hur man kan skapa förståelse och hjälp med språket. Här får du möt olika föreläsare som pratar om språkstörning och vad det innebär, hur använder vi oss av möjligheterna, språkstörning och tvåspråkighet, vad gör vi i praktiken.http://www.ur.se/Webbar/UR-Samtiden/Produkter/173521-UR-Samtiden-Tema-Sprakstorning
ur.se

Studiestöd på modersmål - Nyhet hösten 2014

Studiestöd på modersmål riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat till ett visst läromedel. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. Studiestödet är producerat av en erfaren studiehandledare eller lärare som både har elevens språk som modersmål och goda ämneskunskaper. Med hjälp av studiestödet kan eleven få tillgång till studiehandledning på sitt eget språk dygnets alla timmar, inte bara den eller de få timmar per vecka som detta ges av en studiehandledare i skolan.

Läs mer på Inläsningstjänst

onsdag 1 oktober 2014

ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet

Läs Christoffer Gillbergs senaste och intressanta artikel i läkartidningen; 
Https://www.facebook.com/GillbergNeuropsychiatryCentre

Lässatsning 2014 i Norrköping


Under 2014 har Barn- och ungdomsnämnden gett extra medel till en Lässatsning. Detta för att se vad som krävs för att vi ska ha möjlighet att befästa avkodningen hos elever med låga resultat i åk 2. Flera froskningsstudier t.ex Raft studien, U. Wolff har visat att strukturerad träning har god effekt på avkodningsförmågan.
Norrköping ingår åtta skolor i Lässatsningen 2014. Elever som behöver extra träning för att utveckla sin läsförmåga ges strukturerad, intensivträning om ca 10 veckor på vårterminen och ca 10 veckor på höstterminen. Träningen sker dagligen och innehåller övning av fonologisk medvetenhet, grafem - fonem, avkodningsteknik samt ordförståelse.

Före- och efter varje träningsperiod testas eleverna med läsning av nonord, läsförståelse och Läskedjor. Resultaten efter enbart vårens träning är mycket goda, eleverna har gjort stora framsteg.
Av 45 elever i åk 3 har 16 klarat Nationella proven i sin helhet och på egen hand. Det var dessa elever som hade de största svårigheterna i vår kommun.
 

Dyslexiveckan 6 - 12 oktober 2014
Team - Rätten att läsa

Program i Norrköping
Välkommen till Dyslexiförbundet FMLS i Norrköpings arrangemang under Dyslexiveckan.
Vi kommer att finnas med informationsmaterial på Hageby Bibliotek (Mirum gallerian)
Måndag 6/10, tisdag 7/10, onsdag 8/10 och fredag 10/10 12.00-15.00
Fredag kommer vi även finnas hela dagen på stadsbiblioteket och informera om Legimus
Legimus är ett bibliotek där du kan söka efter och låna alla våra böcker. 

Dyslexiveckan 2014
Folder om Dyslexiveckan 2014
Läsning förändrar vår hjärna för alltid

När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden. Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller.

Neuroforskarna Martin Ingvar och Karl Magnus Petersson vid Karolinska institutet har tillsammans med portugisiska forskare undersökt kvinnornas hjärnor med hjälp av magnet- och PET-kameror och visat hur läsförmågan på olika sätt påverkar hjärnan. Dehaene och hans kolleger vände sig också till de portugisiska analfabeterna för att se hur ordformsområdet fungerar hos en person som inte kan läsa.

Läs hela artikeln i DN