Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 27 augusti 2014

Vad är HEJA? Och hur kan HEJA hjälpa dig?

HEJA är både ett magasin och en app som innehåller de kunskapskrav som Skolverket har skrivit, alltså allt som varje elev ska lära sig under sina år i grundskolan. Men eftersom väldigt många elever, föräldrar och lärare tycker att kraven är krångligt skrivna och besvärliga att förstå* har vi översatt dessa till ett enklare språk. I magasinet och i appen hittar du Skolverkets kunskapskrav och versionen på enklare svenska sida vid sida, ämne för ämne för alla årskurser. Hela tanken är att alla som går eller jobbar i skolan enkelt ska förstå.
* 50 procent av föräldrarna tror inte att deras barn förstår vad de ska lära sig i skolan. (Enligt en undersökning på 1 000 föräldrar, genomförd av företaget YouGov 2013.)

Så här ser Skolverkets kunskapskrav ut:

Geografi åk 9:
”Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta”.

Så här ser det ut på enklare svenska (ur HEJA):

Geografi åk 9:
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
 Heja - kunskapkraven, förklarade

För dig som går på grundskola och gymnasium


Du som har en läsnedsättning kan låna våra böcker. Låna talböcker genom att ladda ner eller gå till ditt lokala bibliotek. Punktskriftsböcker lånar du direkt från oss.

Gå alltid till ditt lokala bibliotek först, om du inte lånat från oss tidigare. Biblioteket hjälper dig att komma igång och visar dig hur man gör.

Här i Legimus hittar du många spännande och roliga läseböcker och mycket faktaböcker. Skolböcker får du på skolan men några finns att låna på Legimus. 
Om du har svårt att läsa vanliga böcker och vill börja låna från oss ska du prata med skolbiblioteket eller biblioteket där du bor.

Mer information om LegimusInspirationsdag om språkutveckling

                       

   

 

SPRÅKPILLER 15 oktober 2014

en inspirationsdag om barns språkutveckling

på Linköpings huvudbibliotek, Östgötagatan 5. 

 

 
                                                                    

måndag 25 augusti 2014

Kompetensutveckling hösten 2014

Under hösten erbjuder vi följande kompentensutveckling för pedagoger inom kommunala skolor.

 Uppföljning Läskedjor
På våren i åk 2 screenas alla elever med Läskedjor, C. Jacobsson. I början av hösten följer vi upp screeningen med ett samtal om resultat, analys och åtgärder.

Information om DLS åk 4
Alla elever i åk 4 screenar på hösten med DLS. Om du inte vet hur man använder DLS är du välkommen på en informationsträff.

Information om DLS åk 7
Alla elever i åk 7 screenar på hösten med DLS. Om du inte vet hur man använder DLS är du välkommen på en informationsträff.

Språkförsening och lärande åk 1-5
Elever med språkförseningar behöver särskilda anpassningar för att klara sin skolvardag. På den här kursen förklarar vi vad språkförsening är och hur undervisningen kan anpassas.

Språkförsening och lärande åk 6-9
Elever med språkförseningar behöver särskilda anpassningar för att klara sin skolvardag. På den här kursen förklarar vi vad språkförsening är och hur undervisningen kan anpassas.

Uppföljning DLS åk 4
Under oktobermånad screenas eleverna i åk 4 med DLS åk 4-6. På den här träffen följer vi upp screeningen med ett samtal om resultat, analys och åtgärder.

Föreläsning om Skriftspråklig utveckling, Anna Fouganthine.

Föreläsning om Att arbeta med läsförståelse strategier, Marie Trapp.

Information och anmälan

Har du frågor svara vi gärna på dom. Information har också skickats till Läspiloten på din skola.Artikel i DN

Tio tips
Nu finns alla texterna från En läsande klass inlästa.
Inlästa texter
Lyssna på UR - Tema läsning

Tema läsning

onsdag 20 augusti 2014

Dyslexi, granskning av test och insatser

Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

Om barn med dyslexi övar kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt kan de förbättra flera förmågor som att läsa, stava och förstå innehållet i en text. Vi känner ännu inte till nyttan av andra former av läs- och skrivträning eller av nyare hjälpmedel som till exempel läspenna eller appar i mobiltelefoner eftersom det inte finns tillräckligt med forskning om detta.
SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. Rapporten om dyslexi är den första någonsin inom området. SBU visar att det går att testa förmågor som kan förutsäga dyslexi redan innan barnet börjat skolan. Nyttan och eventuella risker med tidiga tester har inte utvärderats i sammanställningen. Insatser som riktas mot barn innan de får lästräning i skolan har heller inte utvärderats i rapporten.
I Sverige finns mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. SBU har inventerat och utvärderat testerna för barn och ungdomar mellan 6 och 20 år och funnit att inget av dem är vetenskapligt utvärderat. Det innebär att vi inte kan säga om testerna är tillförlitliga eller mäter det som avses – men det behöver inte betyda att testerna är dåliga. För att ta reda på det behövs mer forskning.
Bakgrund
Mellan 5 och 8 procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är i regel en ärftlig funktionsnedsättning som till exempel yttrar sig i svårigheter med att koda av ord, stava eller läsa. Idag används flera olika testmetoder och insatser för att identifiera och stödja barn med dyslexi.
tisdag 12 augusti 2014


Välkommen till Språk & Läsbloggen
Här kommer vi att dela med oss av vad som händer i kommunen kring språk-, läs och skrivutveckling både för förskola och grundskola.
 
TIPS!! Registrera dig som prenumerant så får du information via e-post när vi lagt in en ny text här.