Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 28 september 2015

Färdplan för klassrummets läsundervisning

Visst är det ett härligt namn på en bok? Det skänker hopp och struktur i vårt svåra arbete med att få alla elever mer på läståget. Boken är skriven av Lucy Calkins och riktar sig till åk 2-5, men innehållet passar alla årskurser. I boken lär oss Lucy hur man arbetar med Läsworkshops. Arbetet följer en specifik struktur med Minilektion, Läskamrater och med Vägledda samtal. Det är lätt att följa arbetat och boken ger många exempel på hur elevernas förmågor kan utvecklas.
Boken ger kunskap om hur man arbetar med metoden Läsworkshops samt en forskningsbakgrund.

Bildresultat för färdplan för klassrummets läsundervisning

torsdag 17 september 2015

Givande samtal

För ett par veckor sedan ordnade vi en föreläsning om läsinlärning för alla pedagoger i kommunen. I dag hade vi fördjupande samtal om föreläsningen. Intressant och givande att reflektera kring det vi lyssnat på. Att tillsammans med andra fundera på vad som sas och hur det kan användas i undervisning, var verkligen att lyfta föreläsningen en nivå. 

måndag 14 september 2015


Tips!!

  På onsdag kväll den 16 september direktsänds en föreläsning med Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap. Bunar föreläser om resultaten från forskningsprojektet som har studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolans sociala och pedagogiska sammanhang.

Så här skriver Stockholms universitet om föreläsningen:
"Föreläsningen bygger på en nyutkommen bok "Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering" som sammanfattar resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolans sociala och pedagogiska sammanhang. Projektets medarbetare har bland annat undersökt hur eleverna själva uppfattar förberedelseklasser, övergång till ordinarie klasser och skola för nyanlända. Föreläsningen kommer också att ta upp betydelsen av kartläggningen av elevernas tidigare kunskaper, metoder för studiehandledning på elevernas modersmål samt hur nyanlända föräldrar upplever mötet med den svenska skolan. Några rekommendationer på vad som utgör goda förutsättningar för mottagande och inkludering presenteras också."
Helena Danielsson

söndag 13 september 2015

Läslust

Uppstart på årets Läslustprojekt. 21 klasser kommer att få vägledning in i böckernas värld av bibliotikarier och kulturpedagoger. Eleverna kommer att få möta personer från böcker, läsa och samtal om text, fantisera vidare och skapa. Elever och pedagoger kommer att få ett spännande år.

Jag önskar faktiskt att jag själv var elev i åk 4.torsdag 10 september 2015

Reviderad
Handlingsplan för
god språk-, läs och skrivutveckling
 
 
Nu är kommunens handlingsplan reviderad och finns på kommunens intranät. Ta dig tid och läs den, det är lite som ändrats. För att underlätta arbetet erbjuder vi informationsträffar. Då antalet platser är begränsat är informationen i första hand till för rektor + en medarbetar/skola.

Datum för informationsträffar:
 • 5/10 kl 8.15-9.15, Spiran, lokal: Kolmården vån 3
 • 8/10 kl. 13.00-14.00, Spiran, lokal: Kolmården vån 3
 • 14/10 kl. 15.00-16.00, Spiran, lokal: Saltängen vån 7

Anmälan till via e-post till Åsa Järnvall, asa.jarnvall@edu.norrkoping.se
 


 
 
 

 •  
  

  tisdag 8 september 2015

  Fonomix - endagskurs i Stockholm

  Välkommen på Fonomix kurs
  för att ta del av tankarna och lära tillvägagångssättet i metoden och få aha-upplevelsen av hur begriplig läsprocessen blir för barnen/eleverna!
    Läsinlärning med Fonomix Munmetoden 
    för förskola, f-klass, år 1-2, spec-, tal-, sva-undervisning           Aktiviteter 2015 Välkomna att träffa oss på kurs eller
  utställning

   9 okt    8.30 - 16                          Stockholm  kurs FonoMix heldag
  Fonomix - endagskurs