Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 29 september 2016

onsdag 28 september 2016

Bedömningsstöd

En chans till - höstens kurs om Bedömningsstödet i svenska och svenska som andraspråk för åk 1-3 blev fort fulltecknad.
Vi erbjuder en omgång till under våren 2017.

Mer information om kursen finns på kommunens intranät.
Välkommen att anmäla dig/Åsa

Nya språket lyfter - kursNu är den grön och reviderad, Nya språket lyfter alltså. Du har möjlighet att sätta dig in i materialet tillsammans med kollegor. Under tre träffar kommer vi att arbeta med Nya språket och Bedömningsstödet i svenska och svenska som andraspråk åk 1-3.

Träffarna är 2017 den 1/2, 8/3 och 5/4.
Mer information och anmälan finns på kommunens intranät.

Välkommen med din anmälan/Åsaonsdag 14 september 2016

Nu är vi igång igen

Läslyftet går av stapeln i vår kommun och för andra året i rad deltar ett hundratal pedagoger. Det är häftiga samtal och utvecklande diskutioner i det kollegiala lärandet som är formen för lyftet. Det är fantastiskt med alla texter och filmer som ingår, men mest fantastiskt är det utvecklingsarbete som sker på skolorna. Kommentarer som "Inte visste jag att mina elever kunde så mycket" eller "Vi har en elev som inte pratar i klassen, men nu var hen engagerad" är kvitton på utveckling. 

Nästa läsår är sista chansen att delta i Läslyftet med stadsbidrag. Har din skola medverkat i Läslyftet? Om inte - samtala med din rektor om denna möjlighet till kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. 

// Åsa 

måndag 12 september 2016

Lycklig var vi......

.....som denna soliga måndagseftermiddag i september tog oss till Rosen för att lyssna på Katarina Lycken Rüter och fick inspiration om textsamtal och skrivande. Tänk att Katarna inleder sin kurs i svenska på gymnasiet med textsamtal om Hanna Huset Hunden av C.Tidholm, samma bok som vi har använt tillsammans med förskolans språkpiloter. Katarina får oss att tänka på klassen som en orkester och pedagogen som en dirigent som orkestrerar samtalen. Boksamtalen kräver planering, noga val av text men också diregenten som för samtalet framåt, leder och visar vägen och som kan tillåta solon och nya infallsvinklar. Vi får pröva olika digitala resurser för att mana eleverna till reflektion och skapa lust att tänka. Answergarden och socrative är två spännande verktyg. 
torsdag 8 september 2016

Läspiloter - nytt läsår, nya tankar, nya utmaningar

Läsårets första nätverksträff för Läspiloter gick av stapeln idag, lokalen var fullsatt med både gamla och nya piloter. Läspilotens uppdrag - att arbeta med läs- och skrivfrågor, initiera utvecklingsarbete och sprida kunskap på den egna enheten var ett av dagens teman. Att få ta del av och inspireras av andras arbeta är bra näring för utveckling av det egna arbetet. 

TACK alla Läspiloter för era intressanta tankar!

Du som inte är Läspilot - vet du vem som har uppdraget på din skola?

//Åsa