Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 29 mars 2017

Vad är en läsfrämjande miljö?

Vi pratar om läsfrämjande miljö - men vad är det?
Ni som tagit del av Läslyftets modul Stimulera läsintresse har kanske funderat på detta. Men har ni andra gjort det? En god lärmiljö stimmulerar lärandet, det vet vi. Vad är en god läsmiljö? Lyft frågan i samtal med kollegor och bege er ut på spaning på din förskola/skola efter goda läsmiljöer. Tag lite bilder och lyft frågan i arbetslaget och tillsammans med eleverna. Det kan ju vara så att det ni har med ett par enkla förändringar kan utveckla er förskola/skol 

Är det läsfrämjande nog att det finns böcker?
Vems ansvar är den läsfrämjande miljön?måndag 27 mars 2017

Sweet City - ett äventyr


LÄRORIKT ÄVENTYRSSPEL SOM FÖRENAR NYTTA MED NÖJE

Sweet City är ett lärspel i svenska som andraspråk (SVA) för elever i grund- och gymnasieskolan. Spelets uppbyggnad och utvecklingsgång baseras på moderna teorier och forskning om andraspråksinlärning.Sweet City har språkligt fokus på verben eftersom de är särskilt viktiga för en förståelig kommunikation. För att du som lärare ska förstå på vilket sätt verben är viktiga ges här lite språkliga förklaringar av verbens betydelse för satskonstruktioner, tidsaspekter och viljeyttringar. Sedan beskrivs hur Sweet City lyfter fram och utvecklar kunskap om just sådana här språkliga och centrala fenomen i svenska språket.


fredag 24 mars 2017

Intressant dag :)

I dag lyssnar jag på Gravity Goldberg som berättar om hur hon arbetar för att vi ska utveckla elevernas Mindfulness kring läsning. Man måste tro att man kan för att vilja lära. Att känna tillfredsställelse av att man klarar en uppgift föder viljan att lära mer. Jag gissar att vi alla möt elever som inte vågar pröva, de är så vana att inte klar uppgifter att de slutat försöka. 

Jag ser verkligen fram emot att läsa hennes bok.  

torsdag 23 mars 2017

Nu har du tur - Ett kostnadsfritt seminarium

Nyanländas väg in i svenska skolan

ILT Inläsningstjänst bjuder på seminarier i fem svenska städer, den 16/5 kl. 15.30 kommer man till Norrköping.


Saima Glogic kommer att prata om den syn på kunskap och lärande som är inskriven i styrdokumenten, om lärarnas medvetenhet om språkliga och kulturella aspekter i undervisningen och hur de samverkar för att ge de nyanlända eleverna den undervisning som de behöver och har rätt till. Saima redogör för teoribildning inom de nämnda områden och ger modeller för hur dessa kan omsättas i praktiken. Hon svara bland annat på dessa frågor: • Vilka hinder möter våra nyanlända elever och hur arbetar vi för att synliggöra den svenska skolkulturen?
 • Vad utmärker språket i olika ämnen och hur gör vi undervisningen både språk- och kunskapsutvecklande?
 • Hur samverkar ämneslärare och studiehandledare för elevens bästa resultat?
 • Inläsningstjänst och anmälan

  måndag 13 mars 2017

  Bra om språkstörning

  Leva med språkstörning

  Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen. Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. Ofta möts en individ med språkstörning av en oförstående omgivning, som inte riktigt klarar av att förstå vilken typ av stöd och anpassningar som krävs. Därför brukar jag använda den här jämförelsen för att förklara begreppet språkstörning, och hur det kan vara att leva med språkstörning.


  Länk till bloggen

  torsdag 9 mars 2017

  Fakirerna och vi


  Rapport: Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats

  Bokprat är en av våra vanligaste läsfrämjande aktiviteter. Catarina Schmidt undersöker på vilka sätt bokprat främjar läsning och hur det arbetet kan utvecklas och fördjupas. Vi får veta mer om hur man kan arbeta språkutvecklande med bokprat och får tips om hur man kan tänka för att öka bredden av texter och språk som man synliggör genom bokpratet. På vilka sätt kan bokprat främja läsning och hur kan arbetet med bokprat utvecklas och fördjupas?        

  Bokprat fyller en viktig funktion när det gäller att skapa nyfikenhet och intresse för böcker och når många barn i olika åldrar.  tisdag 7 mars 2017

  Läs för ditt barn!

  DET HÄNDER NÄR DU LÄSER FÖR DITT BARN - UTAN ATT DU VET OM DET


  Några amerikanska forskare gjorde för några år sedan en genomgång av vetenskapliga studier som fokuserat på bokläsningens inverkan på barns språkutveckling. De lyfter i artikeln fram sex “principer” i vuxnas sätt att interagera med barn som har en särskilt positiv inverkan på språkutvecklingen, och visar sedan på hur just bokläsning har potential att involvera mer eller mindre alla de här språkutvecklande principerna i ett svep. Det gör bokläsning till ett rätt så unikt och kraftfullt verktyg för att hjälpa barn utveckla sitt språk!


  läs mer - Länk till bloggen , Länk till artikeln  torsdag 2 mars 2017

  LÄSK-pärmen

  LÄSK-pärmen är uppdaterad. materialet finns att ladda ner på FBD:s hemsida.

  Här hittar du LÄSK-pärmen


  //Åsa