Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 29 maj 2017

Läsning är en färskvara

Sommarlov - lov = ledigt tänker många, ska man ha läxor på lov??
Att läsa på sommaren och annan skolfri tid är inte en läxa, det är en möjlighet till utveckling och en garant för fortsatta skolframgångar :)


Läsning är som bekant en färskvara, lite som kondition. Tränar man inte blir konditionen sämre, gäller både läskondis och flåskondis. Ett sommarlov är långt och läsning över sommaren ett måste om läskondisen ska bibehållas. Här nedans finns tre exempel på läsbingo som kan vara ett sätt att skapa läslust på sommarlovet, oavsett om man är hemma eller på frita.
https://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Lasbingo/


http://lillabus.se/tag/lasbingo/


http://boktokig.blogspot.se/2015/06/lasbingo-for-barn-pa-sommarlovet.html