Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 17 augusti 2016

Träffa Emelié
Emelié berättar hur det är att leva med dyslexi.


Dyslexi hur påverkar den mig

Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat

En dålig ljudmiljö försämrar minnet och förmågan att lära sig saker. Det blir extra påtagligt i vår skolmiljö. Den bristande ljudmiljön är naturligtvis inte den enda och hela förklaringen till att elever i Sverige, enligt PISA, har sämre kunskaper än elever i andra länder. Men det är en bakomliggande faktor som behöver föras fram i diskussionen.
Det säger två svenska forskare i en debattartikel på SVT opinion.


Våra skolor hänger inte med
Professorerna Stig Arlinger Linköpings Universitet och Staffan Hygge på Högskolan Gävle har noterat att lokalerna i våra skolor inte hängt med i utvecklingen.
– Skolorna och klassrummen anpassades för hur undervisningssituationen såg ut på 1960- och 1970-talen. Sedan dess har pedagogiken förändrats. I lokaler som byggdes för att eleverna skulle sitta tysta och få katederundervisning, bedrivs nu grupparbeten.
Flera studier vid Högskolan i Gävle har visat att i klassrum med dålig ljudmiljö försämras minne och inlärning eftersom elevernas arbetsminne är fullt upptaget med att urskilja lärarens röst i bakgrundsbruset.
Viktigt att kunna höra läraren
– Att höra vad läraren säger är en förutsättning för bra kunskapsinhämtning. Ändå uppfyller majoriteten av klassrummen inte Boverkets krav på en acceptabel ljudmiljö.
80 procent av de svenska klassrummen har dåliga akustiska egenskaper, och för elever med behov fungerar 60 procent av hörtekniken inte som den ska och endast 20 procent har kontakt med kommunal hörselpedagog. Det visar en studie av hörteknik och dess användning i skolor i Stockholm, som Specialpedagogiska skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset gjort, för att kartlägga studiesituationen för elever med hörselnedsättning.
En annan orsak till den dåliga ljudmiljön är att man sällan kontrollerar akustiken när en skola är färdigbyggd. Så även nybyggda skolor kan ha brister i ljudmiljön.
– En förbättrad ljudmiljö i våra skolor kan även bidra till att fler vill bli lärare – något som Sverige verkligen behöver, slutar professorerna sin debattartikel.

måndag 15 augusti 2016


Välkommen till Skolinspektionens webbinarium om studiero.


Den 18/8 kl.15.00 kan du bänka dig vid din dator eller lärplatta
Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland annat att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet.  Under webbinariet berättar projektledaren om granskningen och om hur rektorer och skolor kan arbeta för att förbättra studieron i undervisningen.

Välkommen att delta!
Så här deltar du:
https://skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Webinarier/
Läs mer om granskningen: https://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/studiero///Åsa

torsdag 11 augusti 2016

Svenska dyslexiföreningen


På den här hemsidan får du information om dyslexi och evenemang som föreningen ordnar.Katarina Lycken Rüter

Läs och skriv med mening!
Katarina arbetar på gymnasiet och har antagit utmaningen att få eleverna intresserade av att läsa och skriva. Med hjälp av genomgångar på internet och kan hon ägna lektionen åt läsning, tankar och vilda diskussioner. Katarina kommer att ta oss med på en resa genom läs- och skrivprocessen och visa på hur man kan arbeta för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Vägen går via samtal om böcker/texter och bygger på tanken att man inte har läst en bok förrän man har pratat om den.

Tid: 12/9 kl. 14.30 – 17.00
Lokal: Rosen, Sessionssalen, Trädgårdsgatan 12.
Anmälan på intranätet