Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 9 oktober 2014

Studiedag om Läsförståelsestrategier

Lisa Bouvin från Vilbergsskolan delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med läsförståelse. 
Förutsäga, ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta, VöL, Venn, Thieves..........
Skriva egna "böcker" utifrån titeln på en skönlitterärbok, Skriva del 2 av en skönlitterärbok, Göra nya bilder till en bok, Ny titel..........
Spännande, roligt och många intressant samtal.

30 duktiga pedagoger har aktivt delat med sig av sina erfarenheter av arbetet med Läsförståelse. Vi arbetar olika, men alla har samma mål, att utveckla elevernas läsförståelse. 

Lisas arbete kan du följa på bloggen En Lisa för läsandet www.skollisa.blogspot.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar