Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 29 januari 2015

Språkutveckling
Vad som kan göras för att utveckla alla elevers språk - kan du läsa mer om här. Glöm inte att dela med dig av detta till alla pedagoger och till föräldrar.

Prevention språkutveckling
Språkpiller

onsdag 28 januari 2015

Bokkiosk

En utmaning för alla som är aktiva inom en förening. Ordna ett bokbord eller en bokkiosk där deltagarna kan lämna in böcker och låna nya. Anslå kort stund på varje träning och prat om en bra bok som någon läst.
Det är allas vårt ansvar att få barn och unga att umgås mer med litteratur.måndag 26 januari 2015

Bokstavståget

Välkommen till bokstavståget.se!
Nu finns det en helt ny webbsida fylld med övningar för grundläggande bokstavsträning. På sidan hittar du roliga och lärorika övningar för alla bokstäver i alfabetet, både för att lära sig hur de ser ut och hur de låter. Övningarna passar främst för årskurs ett och förskoleklass och kan användas på PC, Mac eller iPad. Bokstavståget.se är gratis tills vidare men kommer framöver ingå i den vanliga licensen för Skolplus. Du hittar det på


Bokstavståget

fredag 23 januari 2015

Stödinsatser i utbildningen


                                            Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.


Barn och elever behöver ledning, stimulans och ibland olika former av stöd för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbetaför att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.

Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk ned


Kan beställas eller laddas ner från Skolverket.
Alla lärare behöver jobba med språket
        
Lektor Birgitta Norberg Brorsson betonar vikten av språkutvecklande undervisning i alla ämnen – för alla elever.
– Eleverna måste behärska ämnets specifika språk för att förstå det givna ämnet, säger hon.


 
Läs artikeln i Skolvärlden

torsdag 22 januari 2015

Omvälvande lära nytt språk som vuxen        

En ny avhandling från Stockholms universitet visar att språkinlärning i vuxen ålder kräver stora arbetsinsatser och har konsekvenser för det egna jaget. 
Karin Ahlgren är doktorand på institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Hon har under sex år träffat och studerat andraspråkstalare med olika bakgrund. Fokus har legat på språkanvändning och språkinlärning samt attityder till det svenska språket.

Läs artikeln i Skolvärlden

Läsa på internet kräver mer än läsa på papper

 Att läsa digitala texter ställer andra krav på läsaren än traditionella tryckta texter. Kombinationen av text, bild och länkar gör det lite svårare, visar en ny avhandling från Mittuniversitet.

Läs en artikel här

tisdag 20 januari 2015

Barn som läser utan att förstå.

Barn som läser flytande – men utan att förstå, upptäcks sällan förrän i fjärde klass. Åsa Elwérs avhandling ska förhoppningsvis ändra på det.
– Det är viktigt att lärare skaffar sig ett rikt bedömningsunderlag när de ska kan bedöma elevernas läsförståelse. Man måste också jobba med språket och undervisa i ordförråd från tidig ålder, säger hon.

Avhandlingen heter: Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties

Läs avhandlingen

måndag 12 januari 2015

Tidig upptäckt ökar tonåringars läsförståelse

I en studie i Storbritannien undersökte man läsförståelsen hos 76 hörselskadade barn. Första studien var när de var mellan 6-10 år och den andra 9 år senare. Det visade sig att ju tidigare hörselskadan upptäcktes desto bättre läsförståelse . Skillnaden ökade också med stigande ålder.

Www.auris.nu nr 8 2014

SwiftKey - ett alternativt tangentbordSwifKey - ett alternativt tangentbord för Iphone och iPad. Ladda ner appen SwiftKey och du får ett tangentbord för flera språk, tre valbara ord att klicka på istället för att skriva själv. Bara att klicka på jordgloben i det vanliga tangentbordet, efter det att du har tankat ner appen, så kommer SwiftKey upp i alla program och spel som du vill.SwiftKey- ett alternativt tangentbord