Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 15 oktober 2014

Läslust i Norrköping

Johan Unenge, författare, tecknare och tidigare Läs ambassadör är i Norrköping och pratat Läslust med oss pedagoger. Han betonar vikten av att ha ett bra skolbibliotek, som ligger centrat i skolan och som är bemannat. Jag funderar på hur det ser ut på skolorna i kommunen. Jag tror att det är stor variation mellan skolorna, men jag hoppas att garderoben med lappen Skolbibliotek på inte finns kvar.10% av eleverna är intresserade av att läsa böcker. Vad är då de andra 90% intresserade av och hur kan vi locka dom till läsning? Både skola och bibliotek måste möte eleverna på den arena där de har sina intressen. Inte enbart hitta böcker om området utan också lyckas sälja in böckerna via elevernas intresse.
Johan prata om att vi måste hitta varje elevs Entry point - ingång till läsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar