Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 18 mars 2015

Spel som stimulerar fantasi och berättande

Story Cubes är mer en sällskapslek än ett spel. Fungerar för både vuxna och barn. Man slår tärningarna och berättar en historia efter bilderna på tärningarna, finns inget rätt eller fel. Det är lika mycket en lek för alla åldrar, som ett verktyg för att hjälpa barn i deras språkutveckling. Produkten togs urprungligen fram i just det syftet, att fungera som ett verktyg för kreativt lärande. Mäter 80x75x30 mm. Design av Rory O´Connor.
 
 

tisdag 17 mars 2015

Utmaningen!!

Hur skapar du läslust?

Tänk om alla barn och ungdomar kunde få känna den där känslan, då man fångas av en bok och inte kan sluta läsa. Jag ska bara läsa en sida till, och klockan tickar på. En sida blir ett kapitel, blir ett kapitel till.

Tank om alla barn och ungdomar kunde få känna den där känslan när man bara går och väntar på att nästa bok i en serie ska komma.

Hur skapar du läslust? Dela med dig av dina bästa tips.

måndag 16 mars 2015

How to end the shame of dyslexia? Education

Läs artikeln om att man inte ska känna skam för sin dyslexi.

Artikeln

fredag 13 mars 2015

Ny teknik underlättar för läraren

1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring
 
 
Lärarens tekniska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper utmanas när den nya tekniken får en allt större plats i klassrummen och det ställer nya krav på hur läraren hanterar undervisningen. Det visar Martin Tallvid i sin avhandling.

Läs avhandlingen
Ha en trevlig och skön helg!!!

torsdag 12 mars 2015

Fem förmågor som behövs för att kunna berätta


Fem förmågor som behövs för att kunna berätta
Logopeden Judith R. Johnston skriver om komplexiteten för barn med språkstörning att kunna hålla fokus på både innehåll och form i berättandet. Läs mer på:
www.sprakforskning.se/forskningsbloggen/2015/3/8/berattande
Vilken toppen idé!!

Detta kan ju göras på fler offentliga platser.
Idrottklubbar, dangrupper, keramikkursen och kören......


Du har väl inte missat vår bokbytarhylla? Där kan du lämna en eller flera ( ta gärna hit böcker om du vill rensa i bokhyllan därhemma!) utlästa böcker och hitta någon " ny" spännande att ta med hem och läsa! Tack till er som redan provat - en liten succé har det blivit Välkomna in till oss! 📚 ICA i Vilbergen.

onsdag 11 mars 2015

Boktips!

Martin Ingvar och Gunilla Eldh är aktuella med en ny Hjärnkoll-bok, denna gång i skolans sfär i Hjärnkoll på skolan. Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Barnhjärnan är också känslig för miljöfaktorer som mat, sömn och fysisk aktivitet. Martin Ingvar och Gunilla Eldh ger här ett hjärnperspektiv på den svenska skolan. Deras utgångspunkt är att livet i klassrummet behöver nytt syre från hjärnforskning och beteendevetenskap. Skolan ska inte vara ett slagfält för ideologi, dagspolitik och pedagogiska doktriner. Det är dags att lyssna till vad vetenskapen har att säga. 

tisdag 10 mars 2015

Studiepaket om undantagsbestämmelsen

För att stödja lärare i förståelsen av undantagsbestämmelsen har Skolverket i samarbete med Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden: rätten till utbildning och stöd; individanpassning; bedömning, prov och betygssättning samt undantagsbestämmelsen i praktiken.
Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. För dig som vill fördjupa dig finns det förslag på ytterligare läsning. Paketet vänder sig till betygssättande skolformer och har som främsta syfte att stödja bedömning och betygssättning för elever med funktionsnedsättning. 

Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Varje tillfälle tar uppskattningsvis 1-2 timmar beroende på upplägg.

Studiepaketet

 

måndag 9 mars 2015

Prins Carl Philip inviger hearing om dyslexi

Bostadsort och skola avgör hur elever med läs- och skrivsvårigheter bemöts. Prins Carl Philip vill belysa de olika villkoren. På hans initiativ arrangeras den 9 mars ”En hearing om dyslexi”.
Det är alltså i dag, detta får vi följa!!

 

Hej Bertil Hult!!!

EF-grundaren Bertil Hult har med privata pengar startat en stiftelse med syfte att få svenska elever att lära sig läsa bättre och snabbare. Bland annat kommer man att erbjuda gratis utbildning till alla svenska lågstadielärare. Han har nu med egna pengar bildat stiftelsen Legi Lexi. Stiftelsen ska enligt stadgarna ”bidra till och verka för att alla barn i Sverige lär sig läsa så tidigt som möjligt”.
 
– Vi gör nu ett program som vi tänker låta alla svenska lärare som vill, framför allt lågstadielärare, gå helt gratis. Det kommer att vara färdigt om ungefär två år, sade Hult i höstas.

Läs artikeln i SD

Ett fantastiskt initiativ som det ska bli spännande att följa. Bertil Hult har medverkat i Nicklas Hylands film - Dyelekksi Blind Blåst och bortgjord (UR). Där han berättar om sin egen skolgång och sin dyslexi..
Det är många som vill satsa på den vår skola alla förfasas över resultaten och en del är förstås kompetenutveckling till pedagoger som Bertil Hults projekt och som Skolverkets Läslyft. MEN en annan viktig del är den tid vi i skolan avsätter för att lära elever att läsa. Hur möter vi upp elever som i åk 1 visar på svårigheter? Kan vi träna så som Ulrika Wolff visat verksamt i sin Raft studie 45 minuter om dagen i 12 veckor?

fredag 6 mars 2015

 
2,5 timmar om dyslexi                             
 
FDB Östergötland kommer att ha en öppen föreläsning om Dyslexi den 21 mars.
 
2,5 timmar om dyslexi, är du ungdom, förälder, lärare eller allmänt intresserad av ämnet så är du välkommen lördagen den 21 mars 13,00-15,30 till Elsas Hus i Linköping

Vi i FDB Östergötland inbjuder till 2,5 timmar om dyslexi, läs och skrivsvårigheter, Ingrid Lind kommer till Elsas Hus och pratar om hur vi kan stötta våra barn/ungdomar med dyslexi.
Om den vanliga undervisningen inte fungerar för en elev, då är skolan skyldig att hitta andra vägar för eleven att lära och redovisa sina kunskaper.
Ingrid förmedlar sina tankar och erfarenheter kring ett bemötande av dessa barn som kan hjälpa dem att behålla glädjen i lärandet och minska såren i själen.

Har du frågor/funderingar om läs och skrivsvårigheter,... så tveka inte utan kom.

Fiket kommer att vara öppet.

Entré 100 kronor, vi tar kort.
Ungdom upp till 18 år gratis.
 
Se vårt evenemang på Facebook, 2,5 timmar om dyslexi där kan du också markera om du vill komma.
 

måndag 2 mars 2015

Sökes - Handledare till Läslyftet

Inför Läslyftet läsåret 15/16 är det 9 skolor i Norrköpings kommun som anmält intresse för att delta. Det har varit ett stort intresse från hela landet och under vecka 11 får kommunen besked om tilldelning. För att kunna planera och organisera för Läslyftet väljer vi att redan nu gå ut med denna förfrågan om handledare.

Hösten 2015 startar Läslyftet, en fortbildning i språk, läs- och skrivdidaktik. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Läslyftet pågår 2015-2018 och vår önskan är att rekvirera handledare som kan arbeta med uppdraget under dessa tre år.

 Har du:
·        Lärarlegitimation som lärare eller förskollärare?
·        Minst fyra års erfarenhet av undervisning?
·        Behörighet att undervisa i svenska eller svenska som andra språk eller har du på annat sätt tillägnat dig kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
·        En strävan att utifrån aktuell forskning, inom områden med relevans för undervisningen, medvetet och systematiskt utveckla elevernas lärande?

·        Ett intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare?

Då kan du ansöka om att bli handledare i Skolverkets satsning Läslyftet.

Läs mer om ansökan på kommunens Intranätet