Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


söndag 29 november 2015

Implementering pågår!

Tillsammans med våra Läspiloter implementerar vi nu Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Vi vänder och vrider på texter, analys och bedömningar. Läspiloterna ska sedan arbeta tillsammans med sina kollegor på respektive skola, så att alla pedagoger känner sig bekväma med materialet. 

onsdag 25 november 2015

Tack Lennart Hellsing....

för alla ord du gav oss, för alla tokiga verser och roliga böcker. 

Att läsa Hellsing tillsammans med barn och unga är språkutvecklande och fantasieggande. Passa på att så här i slutet av året uppmärksamma njuta av Hellsinsböcker (om du inte redan gör det förstås).

tisdag 17 november 2015

Förslag på kunskapskrav för åk 1 - läsa.

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram ett nytt kunskapskrav för åk 1, läsa. Syftet med det nya kunskapskravet är att skapa likvärdighet över landet när garantin om läsning börjar gälla. En garanti som innebär att vi ska se till att alla elever når detta mål. 

Förslag till kunskapskrav i åk 1, Skolverket"Eleven kan läsa bekanta meningar i korta, elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Eleven visar begynnande läsförståelse genom att återge grundläggande innehåll och budskap i olika texter med stöd av bilder eller frågor. Dessutom kan eleven föra enkla samtal om de idéer och tankar som texter väcker och relatera till egna erfarenheter eller till andra texter. Till någon del kan eleven uppmärksamma när det uppstår problem med förståelse i läsningen av ord eller sammanhang och visar det genom att pröva att läsa om och korrigera sig själv.”

                                                                                            
Vad tycker du om skolverkets förslag till kunskapskrav i åk 1?
Svar på Skolverketsenkät
https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1034535&Pwd=92539835&key=29625.9756971


//Åsa 

måndag 9 november 2015

Bemötande

För att alla elever ska lyckas i skolan måste lärare fokusera på den individuella kartläggningen och lära känna eleverna. Det menar Maria Bühler, psykolog. Utan förståelse för olika elevers olika behov ökar risken för uppkomst av utbrott, arbetsvägran och andra former av problemskapande beteende. bemötande

torsdag 5 november 2015

Cirkelmodellen

Har du hört talas om Cirkelmodellen?
Är du kanske intresserad av att veta mer?Läs mer om cirkelmodellen
Film om cirkelmodellen

onsdag 4 november 2015

Läsning i förskolan

Jag trampar hemåt i höstmörkret, fort går det för jag har så mycket att tänka på. I dag har pedagoger från förskolan träffat Katarina Kuick för del 2 i arbetet med boksamtal i förskolan. Vi har så kreativa pedagoger och lusten att utveckla läsandet lyser hos deltagarna. 
Att boken om Någon ska inledas med att barnen en dag hittar ett rött snöre som dom måste följa är ju självklart, likaså att det händer en saker på vägen som utvecklar barnens ordförråd inför högläsningen av boken.
Lika självklart är det att vi inventerar barnens ordförråd kring portmonnä, plånbok, börs.... inför läsandet av Malla handlar, eller att vi tar reda på vad en säck potatis väger och prövar att bära den och varför det är lättare med bönor. //Åsa 

tisdag 3 november 2015

Lärandets vitala verktyg

Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat kring vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Dylan Wiliam ifrågasätter handuppräckning som svarsmodell och vill istället utveckla en aktiv klassrumskultur där samtliga elever deltar i diskussioner och samtal och där det är okej att ha fel. Han menar att om eleverna känner att de inte får säga fel i skolan, så börjar det handla mer om att briljera än att utvecklas som människa, och det skapar inte någon bra grund för lärande. Han vill också använda elevernas kunskaper och erfarenheter av att vara just elever, som konsultativt stöd för lärares vidareutveckling och fortbildning.

Se programmet

måndag 2 november 2015

Vill få fler att knäcka mattekoden

Nu finns i princip hela gymnasiematematiken i filmformat för elever och lärare att ta del av via sajten Onlineakademin. Bakom satsningen, står tre unga entreprenörer.
– Många elever har problem med matten idag. Du kan alltid nöta in ett par glosor om du sitter tillräckligt länge men om man sitter hemma och kör man fast i matematiken kommer man oftast inte längre på egen hand. Vi tyckte att det saknades ett verktyg som eleverna kan använda när som helst och oavsett var de befinner sig, berättar Johan Thomas, en av grundarna av projektet Onlineakademin.
Satsningen lanseras idag. Under året har Johan Thomas tillsammans med Patrik Tran och Nikolai Langguth arbetat med att färdigställa en omfattande serie filmer som går igenom samtliga gymnasiekurser i matematik. 
– Via tjänsten har eleverna alltid en föreläsning till hands om det behövs. Allt finns med utifrån kursplanerna. Förutom teoretiska genomgångar, är det även praktiska räkneexempel. Det som driver oss är att förbättra förutsättningar för elever att lära sig matematik, berättar han.

Länk till artikeln.
Här hittar du Onlineakademin