Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 30 juni 2015

Nytt Bedömningsstöd - Nu är det klart!


Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3

För att ge ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1-3 finns nu två nya bedömningsstöd. Bedömningsstöden kan redan från årskurs 1 användas för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik.

Materialet ska också vara ett stöd för att se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och är i behov av ytterligare stimulans. Båda materialen kommer att kunna bli ett underlag för din fortsatta undervisning i inom dessa områden.

Regeringen har beslutat att bedömningsstöden blir obligatoriska att använda i årskurs 1 från 1 juli 2016. Redan nu kan materialet användas i en utprövningsomgång under läsåret 2015/2016. Vi kommer att samla in synpunkter via en enkät som kommer att finnas här från september 2015. Ta chansen att vara med och påverka genom att använda materialet och fylla i enkäten.

För att få tillgång till bedömningsstöden krävs inloggning till vår bedömningsportalen

Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen

Läsa, skriva garantin viktiga steg men ingen mirakelmedicin.

Även om en läsa och skriva garanit införs, så är det ingen garanti för att läsförmågan förbättras inom svensk skola. Den avgörande faktorn är pedagogerna och vad pedagogerna fokuserar på. 

Läs artikeln från Almedalen: 
http://skolvarlden.se/artiklar/viktigt-steg-ingen-mirakelmedicin
fredag 12 juni 2015

Inspirera språket med bilder

Inspirera språket med bilder.

Jag ser en stor kreativitet ute på förskolorna i vår kommun. Idag såg jag en vägg med målningar av äppleblom. Att få barnen att iaktta, sätta ord på det de ser är ett sätt att skapa språk på. Trevlig sommar!

måndag 1 juni 2015

KOMMANDE BEDÖMNINGSSTÖD

Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3

Innan sommaren kommer vi att publicera två nya bedömningsstöd som syftar till att ge ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling och i taluppfattning. Bedömningsstödet ska kunna användas redan i årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller inom taluppfattning i matematik. Materialet kan också vara ett stöd för att se när en elev har kommit längre i sin kunskapsutveckling och är i behov av ytterligare stimulans. Båda bedömningsstöden kommer att kunna bli ett underlag för din fortsatta undervisning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
Bedömningsstöden publiceras i juni och kommer att kunna användas av skolor under läsåret 2015/2016 i en utprövningsomgång. Vi kommer att samla in synpunkter via en enkät som kommer att återfinnas här på webbplatsen och i materialet.