Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 28 januari 2016

Rösta, rösta. rösta


Var med i Bokjuryn 2015! Läs så många böcker du vill av de som kommit ut under 2015. Sen ska det röstas. Du kan rösta på alla sorters böcker och i Barnbokskatalogen finnas massor av bra tips! Hämta en katalog på ditt bibliotek!


Det är ett bra sätt att skapa intresse för litteratur och spännande och se om just de böcker man själv röstat på ligger i topp.


Mer om hur du går till väga


Bildresultat för bokjuryn

tisdag 26 januari 2016

Språkpiloter

Nu har nog alla förskolor i kommunen en Språkpilot och vi har ett program. Programet mailas till alla förskolor. Under 2016 har vi en Lässatsning mot förskolan. Pengar finns avsatta för att börja bygga upp bibliotek, pedagoger får inspiration till högläsning och boksamtal, Språkpiloterna får möjlighet att träffas och byta erfarenheter med varandra. Under året blir det Språkpiller, Barnbokskalas och föreläsning med Astrid Frylmark.
 
Under hösten har Språkpiloterna lyssnat på Katarina Kuick, som har visat hur boksamtal kan gå till. Arbetet fortsätter under 2016 med:
  • 3/2 Träff för alla Språkpiloter
  • april, Träff  i Språkpilotgrupperna
  • 6/5 Språkpiller
  • 2/5 Barnbokskalas
  • 3/5 Barnbokskala
  • 25/5 Träff för alla Språkpiloter
  • 3/10 Astrid Frylmark föreläser
  • september - oktober, Träff i Språkpilotgrupperna
  • 7/12 Träff för alla Språkpiloter
 

fredag 22 januari 2016

Läsambassadören har ordet
Den 12/5 är du som är anställd som pedagog i Norrköpingskommun  välkommen att lyssna på Ann-Marie Körling


Anne-Marie är vår nya Läsambassadör tillika grundskolelärare, författare. Hon har en särskild kärlek till läsning, böcker och allas rätt att bli läsare. Denna eftermiddag kommer hon att prata om hur man arbetar med läsförståelse, både hur man förbereder arbetet och vad man ska tänka på. Du kommer själv att få uppleva lite av det vi vill att eleverna ska uppleva. 


Läs mer om Anne-Marie och hennes tankar om läsning eller hur man skapar lektioner hennes bloggar: http://korlingsord.se/


Mer information finns hos skolan Läspilot,
anmälan görs på Intranätet.
Den 16/5 följer vi upp föreläsningen med reflekterande samtal
Många studier har visat att enstaka föreläsningar och/eller kompetensutvecklingar måste följas av fortsatta samtal och reflektioner kommer vi i samband med föreläsningen erbjuda ett tillfälle att tillsammans reflektera kring föreläsningen.

Mer information finns hos skolan Läspilot, anmälan görs på Intranätet.onsdag 20 januari 2016

17 skäl för barnboken 
 
Bildresultat för barnböcker17 skäl för barnboken är namnet på den lilla skrift fullproppad med goda argument för barnlitteratur som Barnboksakademin framställt och som kontinuerligt skickas ut till bibliotek över hela landet. Skriften har översatts till en mängd språk och även tryckts i upplagor som spridits över världen.måndag 18 januari 2016

Bildresultat för läsa med

P4 Specialprogram - Läsa med.....


I programmet Läsa med Farzad leder programledaren Farzad Farzaneh dig genom läsdjungel. Du får tips på var, hur och när du kan läsa för dina barn. Dessutom får du svar på varför det är viktigt.
Till sin hjälp har Farzad den populära barnboksförfattaren Martin Widmark som bland annat står bakom böckerna om Lassemajas detektivbyrå. Tillsammans reder de ut ifall böcker är tråkigare än skärmen och vad läsning egentligen bidrar till.

- Det är så viktigt att läsa böcker så läsformeln kommer på andra plats. Alltså hur eller var vi läser. Faktum är att det spelar inte ens någon roll på vilket språk vi läser, berättar Farzad i programmet.

Läsning ska inte behöva vara krångligt eller göras på ett visst sätt. Farzad möter mamman som läser på restaurang och pappan som läser på flera språk.Lyssna här!

onsdag 13 januari 2016

Läsundervisningens grunder


Boken säljs av Gleerups och de skriver så här om innehållet:
Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. För att lärare ska ha möjligheter att genomföra en undervisning som hjälper alla elever att lära och utvecklas krävs både ämneskunskap och didaktisk kompetens. Läsundervisningen behöver vara balanserad, det vill säga utgå från både god läsmiljö och systematisk undervisning, för att läslärandet ska fungera bra.
Hur utvecklar barn läsförberedande kunskaper och färdigheter? Hur kommer de in i och utvecklar avkodning och läsflyt? Vad innebär läsförståelse och textrörlighet? Det är några av frågorna som diskuteras i den här boken, utifrån olika teoretiska infallsvinklar. Boken ger en vetenskaplig och beprövad grund för läsundervisning i förskoleklass och fram till årskurs tre.
Lärarens läsundervisning, didaktiska val och diagnostiska arbetssätt går som en röd tråd genom kapitlen. Till varje kapitel finns förslag på hur läsaren på ett enkelt sätt kan knyta ihop kapitlets teoretiska innehåll med praktiska uppdrag i klassrummet för att öka förståelsen av det lästa och få forskningsgrundade verktyg till sin undervisning.
I boken presenteras ny forskning om ordförrådsbyggande redan i tidig ålder och om möjligheter och dilemman i samband med läsförståelse i matematik. Författarna diskuterar också bedömning av läsning och viktiga pedagogiska frågor i läsundervisning ur ett andraspråksperspektiv. I boken ges också exempel på skriftspråksutvecklande undervisningsmetoder, som språklekar, högläsning och parskrivande på dator.