Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 5 april 2017

Lilla viralgranskaren

Metros Viralgranskaren har tagit fram ett skolmaterial tillsammans med Nätsmarta, ett projekt inom skolan i Sandviken. Det är lärarhandledning med lektioner för elever från 6 års ålder upp till 18 år.

Vi ville bidra med nåt konkret för den lärare som hela tiden hör att det är så viktigt att eleverna får lära sig källkritik i skolan, men som kanske inte riktigt vet i vilken ände man ska börja, säger Viralgranskarens redaktör Åsa Larsson.
– Och för den lärare som är lite osäker på hur man egentligen gör när man viralgranskar så finns ett helt kapitel om det.
Viralgranskaren och Nätsmarta har gjort en film som baseras på en satirisk artikel i tidningen Svensk jakt. Filmen heter “Hajen som blev viral” och kan vara en start för samtal med också ganska unga elever om vikten av att vara källkritisk.


Lilla viralgranskaren

måndag 3 april 2017

En ny bok om ett viktig ämne

Att utveckla självständiga läsare - dynamiskt mindset och undervisningsstrategierav Gravity Goldberg

Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare? Hur kan du tänka, organisera ditt klassrum och i vilka roller kan du agera?
I boken beskriver författaren konkret och inspirerande hur du, genom att visa tilltro till dina elevers förmåga och inta olika roller, kan stimulera dem att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap att ta ett aktivt ansvar i sina läsprocesser. Rollerna är följande:
Att vara utforskare: Lär känna dina elever och kartlägg deras förkunskaper
Att vara spegel: Ge återkoppling som stärker elevernas dynamiska mindset
Att vara förebild: Modellera hur en god läsare gör
Att vara mentor: Visa eleverna på nya lässtrategier och upplevelser


Läs mer om boken