Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 7 oktober 2014

Ny metod för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

Det är svårt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever. Ofta misstar man det för svårigheter med att lära sig svenska. Följden blir att många elever blir utan det stöd som de har rätt till.
På bokmässan presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett material som hjälper skolan att upptäcka vilka elever som behöver särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Metoden bygger på samarbete mellan lärare, specialpedagog och moderspråkslärare. Grunden är en kartläggning på elevens modersmål.Materialet kommer ursprungligen från Norge, men har anpassats till svenska förhållanden av rådgivare på SPSM. I dagarna kommer översättningar av kartläggningsmaterialet på arabiska och somaliska.

Länk till mer information

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar