Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 6 februari 2018

Öva engelska


Har någon eller några av dina elever kört fast i engelska?
För elever med olika slags språksvårigheter kan det spännande mötet med ett nytt språk snart gå över i ängslan och frustration. Några behöver en omstart. Andra behöver extra undervisning under former som skiljer sig från de traditionella.

fredag 2 februari 2018

Hur der din mobilanvändning ut?

Språklek är en bra sida på som finns på nätet och som grupp på Facebook. Bakom språklek ligger logopeden Astrid Frylmark. Här nedan kan du ta del av tänkvärda ord om mobiltelefoner.


Det talas och skrivs mycket om barn och mobiltelefoner. Enligt en studie från 2017 är det inte bara barnen som behöver skära ner på mobilanvändningen – detta gäller även föräldrarna. Varje gång man blir avbruten i ett samtal påverkas barnet, särskilt under de tre första levnadsåren, när så många förbindelser i hjärnan ska etableras.


Därför rekommenderar artikelförfattarna:...
• Lägg undan telefonen när du samtalar med ditt lilla barn.
• Ägna er åt några minuters oavbrutet samtal. Öka tiden efterhand.
• Engagera barnet genom att prata om vad han/hon gör.
• Tidig språkstimulans bygger upp barnets språk inför kommande läsning och räkning i skolan.Mina reflektioner: Samtal öga mot öga måste få ta tid. Gott om tid. Små barn behöver gott om tid för att samspela och svara. Många gånger har vi vuxna så bråttom, så bråttom.
Det finns också, givetvis, mycket som är bra med mobiltelefoner! Som allt annat här i världen är det inte antingen-eller, utan både-och.


Språklek

Skriva saga? Tipp till dig

Syfte

Eleverna ska lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning. De ska skriva en saga där samtliga delar finns med, samt skapa bilder till texten. Eleverna läser sagorna högt och visar sagorna i halvklass för att öva muntligt framträdande.

Saga med tärning