Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 26 februari 2015

Tips och ideér för iPad


Denna handledning beskriver ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet IOS 8. Innehållet i skriften har vi skapat för att samla och tydliggöra några funktioner som gör en Ipad mer användbar för många elever.

Dessa tips ska förhoppningsvis göra det enklare att hitta och använda de möjligheter till individuella anpassningar som är möjliga i en Ipad.

Skriften vänder sig till alla som behöver anpassa en Ipad individuellt. I skolans värld kan det vara pedagoger, elever och it-tekniker. Tanken är att användaren ska kunna göra inställningarna själv.

Ladda ner från SPSM

måndag 23 februari 2015


Bok om skrovprocessen kommer under våren 2015.

I boken kommer jag att visa hur lärare konkret och insiktsfullt använder aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken som rör sig från teori till praktik tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur läraren modellerar genom att tänka högt och visa i handling, och hur eleverna gör skrivstrategierna till sina egna genom att arbeta på det representativa stadiet. Det vägledande samtalet är centralt i den processinriktade skrivundervisningen. 
Boken kommer ut våren 2015. Den ger insikt i ett förhållningssätt till skrivundervisning. 
 
 

fredag 20 februari 2015

Projektet Bokhund

Projektet syftar föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg för detta. Projektet riktar sig till alla barn och handlar om att barnen läser högt för en hund. Hunden  upplevs ofta av barnet som en kravlös och icke-dömande lyssnare, vilket kan leda till att hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande.

Inom projektet kommer en anpassad utbildning för både hundarna och deras förare att arbetas fram.

Projektet ska drivas i samarbete med föreningar, skolor och bibliotek och fokusera på barn mellan 6 och 18 år.

Bokhund

torsdag 19 februari 2015

Läsglädje 

En kort och trevlig film om Läsglädje, kanske något att visa på föräldramötet som grund för ett samtal om vikten av att eleverna läser även utanför skolan.

Hos B. Wahlströms arbetar vi med projektet Läsglädje för att bidra till att fler ska hitta in i läsningen. Barn som läser tycker att skolarbetet blir roligare, de får lättare att samarbeta och blir mera motiverade till ytterligare studier. Därtill är det helt klart så att unga människor som läser också fortsätter med det som vuxna.

Se filmen

onsdag 18 februari 2015

LÄSK-pärmen

LÄSK-pärmen

(LÄSK = läs och skriv)

 

 

 

LÄSK-pärmen innehåller information om läs- och skrivsvårigheter och ger tips både till undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera.
LÄSK-pärmen är uppdaterad i december 2014.Om man har den gamla pärmen rekommenderar vi att man byter ut hela innehållet. 
Till LÄSK-pärmen


 

måndag 16 februari 2015

Anpassad undervisning för elever med funktionsnedsättning

Har ni anpassat?

En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad. Det i sin tur kan medföra att eleven behöver anpassad undervisning.

Ta reda på elevens behov

Det är individuellt hur en funktionsnedsättning påverkar elevens förutsättningar att delta i undervisningen. Rektorn och läraren behöver skaffa sig kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär i elevens skolsituation för att kunna göra rätt anpassningar.

 
Skolverket

torsdag 12 februari 2015

Läslandet 2 – Träna läsförståelse och grammatik

Från svenska tillverkaren LäraMera, som tidigare gett ut appar som Stavningslek, Bokstavslek och Kors & Tvärs, kommer nu Läslandet 2. Appen består av fyra olika delar, ”gissa gåtor”, ”vilket ord fattas”, ”bygg en mening” och ”sant eller falskt”, där man kan öva både läs- och språkförståelse samt grammatik på flera olika språk, inklusive svenska.

Läs mer om appen

onsdag 11 februari 2015

Karlstadmodellen - Välkommen!

Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhället för oss alla.
Nu är det dags att anmäla sig till sommarskola i Forshaga 22-25 juni.Karlstadmodellen
Välkommen på föreläsning om minnesträning!

Du som är läspilot inom Norrköpingsskola är välkommen att ta med två kollegor till Rosen, Sessionssalen den 23/4 kl. 14.30-16.00

Lotta Lindgren som är leg. psykolog på Pearson Assesment kommer att berätta om forskningen bakom Robomemo, träning och resultat.

 
Anmäl dig på intranätat/fortbildning

 

 

 

 

 

 

 

tisdag 10 februari 2015

Storyjumper
 
Ett program där eleverna kan utveckla sitt skrivand med stöd av bilder och pedagogens kommentarer.
Pedagogen har tillgång till elevernas konton och kan stötta eleven i skrivprocessen. Föräldrarna kan ta del av sitt barns arbete.
 
 Storyjumper

fredag 6 februari 2015

Läslyftet

Modulerna inom Läslyftet växer fram. Här finns det mycket spännande att ta del av. Jobbar du på en skola som kommer att ingå i Läslyftet lå 15-16?
På Läs- och skrivportalen kan du ta del av webbinariet, där du får information om Läslyftet.

Läs-och skrivportalen

 

onsdag 4 februari 2015


 
Till dig som har gått ITPA 3 kurs

Flera pedagoger som har gått kursen har önskat en träff tillsammans med andra som använder ITPA 3 i syfte att samtala om testet, resultat, analys och åtgärder.

Läs mer på Intranätet om en träff vi planerar att ha i april.tisdag 3 februari 2015

Testbaserad inlärning stärker minnet

Carola Wiklund-Hörnqvist har i sin avhandling i psykologi undersökt testbaserat lärande. Två av hennes delstudier genomfördes i klassrumsmiljö, i olika åldersgrupper och med olika material. Att upprepade gånger testa sig på samma material gör att minnesspåren i hjärnan stärks vilket gör det mer sannolikt att vi kommer ihåg det i framtiden, visar avhandlingen.

Läs avhandlingen