Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 8 oktober 2014

Läslyft pågår

Svenska elever läser allt sämre. De är särskilt dåliga på mer avancerad läsning, som handlar om tolkning och analys – det visar bland annat den senaste Pisaundersökningen. Resultatet stämmer illa med vår självbild som en läsande nation med koll på omvärlden och nära noll procents analfabetism.
Nu kommer reaktionen – läslyft och lässatsningar lägger miljontals kronor på att vända trenden. Används resurserna rätt? Och hur kan man jobba i klassrummet för att få alla elever att bli mer kompetenta läsare?

Lärarnas nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar