Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 11 maj 2015


Välkommen på föreläsning om läsinlärning!

 
Inger Fridolfsson arbetar på Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpingsuniversitet. Inger kommer att föreläsa om vad forskningen visat är god läsinlärning, detta oavsett vilket material man arbetar med. Teori och praktik knyts samman och fokus sätts på verksammadelar som måste befästas. Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med läsinlärning oavsett elevens ålder.

Läs mer om Ingers arbete på http://www.lasochskrivinlarning.se
 
Den: 2/9 kl. 14.30-16.00, De Geergymnasiets aula
Anmälan på kommunens intranätet/fortbildning, antalet platser är begränsat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar