Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 28 maj 2015

Läslyft - utbildning för handledare

Norrköping laddar för Läslyft.....
.... tillsammans med övriga Sverige. Nu är våra sex handledare och rektorerna på de skolor som ska var med i lyftet lå 15-16 i Göteborg för att få information om var som händer nästa läsår.
Det kommer att bli mycket bra och vi hoppas att de sex handledarna lyfter de 120 pedagoger som kommer att delta och att de i sin tur lyfter de 3000 elever som kommer att beröras.

Vi kommer att koppla forskning till praktik genom att läsa forskning, se på film, samtala, stötta varandra samt öva och pröva. Tillammans ska vi utmanas att lyfta läsning, skrivning och ämnesspråk. Eleverna ska ta ett steg i taget in i den läsande världen. Att kunna läsa är en demokratisk grundbult och då måste eleverna kunna hantera olika typer av texter, i olika medier och i olika sammanhang. 

Jag väntar med spänning på att modulerna ska presenteras :))


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar