Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 12 maj 2015

     
     
    Boktipset!!
     
    Jag har börjat läsa Adrienne Gears bok Att läsa faktatexter - undervisning i kritisk och reflekterande läsning, och tycker den är bra. Du känner säkert igen hennes namn, för det var Adrienne Gear som Barbro Westlund träffade i Kanada och intervjuade. Hon har en bok om skrivning som håller på att översättas men som ännu inte kommit ut.

Hälsningar Margareta på Kyrkskolan


Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter. Undervisning i kritisk och reflekterande läsning. Stockholm: Natur och kultur.
I boken Att läsa faktatexter ger Adrienne Gear konkreta lektionsförslag på hur du som lärare kan undervisa i lässtrategier av faktatexter. Författaren presenterar fem strategier för att göra eleverna uppmärksamma på sitt eget tänkande och hur de med hjälp av egna idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap kan skapa mening i texten. Genom sina lektionsexempel beskriver författaren hur lärare kan introducera och arbeta med varje strategi. Boken visar också varför det är viktigt att lära ut strategierna i rätt ordning. Adrienne Gear ger tydlig och forskningsanknuten vägledning i hur eleverna blir självständiga och metodiska läsare av faktatexter. Att läsa faktatexter vänder sig i första hand till lärare som undervisar i låg- och mellanstadiet.


Läs mer om boken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar