Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 6 maj 2015

Dyslexiradio

Vill du lyssna till intressanta diskussioner kring frågor som berör dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? Få nya insikter och utöka dina kunskaper? Då är det här podcasten för dig!

Mycket bra program och lätt att lyssna då du själv har tid. Ta dig tid och du kan lyssna på bl.a


Sändning #13 - maj - Med Johanna Kristensson, logoped och skolutvecklare i Halmstads kommun samt på Oribi i Lund
I detta avsnitt talar vi med Logopeden i Skolan, eller närmare bestämt Johanna Kristensson, logoped och skolutvecklare i Halmstads kommun samt på Oribi i Lund. Vi diskuterar utmaningar för att få alternativa verktyg att fungera i skolan. Johanna ger också sina bästa app-tips till dem som vill komma vidare.
Längd: 14 min 55 sek

Sändning #12 - april - Med juristen Annika Jyrwall Åkerberg om de nya ändringarna i diskrimineringslagen
Vi pratar med juristen Annika Jyrwall Åkerberg, specialist på diskriminering, om de nya ändringarna i diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund. Lyssna på hur detta påverkar skolan och lärarnas arbete med dyslexi!

Sändning #10 - januari - Om forskning kring alternativa verktyg och appar med Idor Svensson
I detta avsnitt frågar vi ut Idor Svensson, legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, om hans forskning kring alternativa verktyg och i synnerhet appar.
Det blev mycket intressanta och delvis förvånande diskussioner runt läsutveckling, självförtroende och teknikstöd.
Längd: 17 min 16 sek


Dyslexiradio

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar