Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 7 maj 2015

Regeringsförslag - Bibliotekssatsning ska stärka läsförmågan

Säkra tillgången till bra skolbibliotek
Bibliotekens kvalitet avgörs inte främst av antalet böcker utan av det arbete som utförs av kompetent bibliotekspersonal. Men enligt Kungliga bibliotekets rapport Skolbibliotek 2012 saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Regeringen vill att tillgången till bra skolbibliotek ska säkras och har för avsikt att under 2015 börja föra samtal med relevanta aktörer om skolbiblioteken.


Ta fram en nationell biblioteksstrategi
Regeringen föreslår att en nationell biblioteksstrategi tas fram för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Regeringen avsätter även fyra miljoner kronor till Kulturrådets läsfrämjande arbete i samarbete med biblioteken.

 
I en debattartikel i dagens Expressen skriver utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om vikten av att stärka de svenska elevernas läskunnighet. God läsförmåga lyfts som nyckeln till att vända utvecklingen i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar