Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 21 oktober 2015

Titta på Kunskapskanalen på söndag!

Hur kan skolan arbeta för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bl a beror på att eleverna redan från tidig skolålder får just det stöd de har behov av.

Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Programmet ser du på söndag 16.30 i Kunskapskanalen

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar