Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


fredag 2 oktober 2015

Lässatsning - Förskolan

Uppstart av projektet aktiv högläsning och boksamtal i förskolan. I torsdags samlades 120 pedagoger för att lyssna på Katarina Kuick som inspirerade till aktiva boksamtal i förskolan. Tanken är att pedagogerna ska öva och pröva på förskolan, inspirera sina kollegor och införa aktiv högläsning på alla våra förskolor. 

Katarina visar hur man med enkla medel kan utveckla och förfina samtal om böcker. Men hon är också tydlig med att man inte ska ha bokprat om alla böcker man läser. Ibland måste läsningen få vara bara det, en stund då man lyssnar och får egna tankar. MEN en av de tre,fyra böcker man läser högt i förskolan varje dag, ska man ta sig tid att föra ett fördjupat samtal med barnen. 

Vi ser fram emot fortsättningen i november! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar