Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 20 oktober 2015

Att läsa och förstå. Att lyssna och förstå.

Förra veckan fick pedagoger i Norrköping lyssna på en föreläsning om läsförståelse. Åsa Elver från Linköpings universitet berättade om sin forskning. Vikten av en god språklig förmåga belystes och att elevers ordförråd och språkanvändning vid fem - årsåldern har betydelse för den fortsatta utvecklingen. 
Elever med avkodningssvårigheter har sällan brister i sin språkförmåga. De har en god hörförståelse och ett bra ordförråd, med de har svårt att läsa.
Den grupp elever som föreläsningen handlade om har en god avkodning, men en svag hörförståelse. Dessa elever kan inte kompenseras med inlästa läromedel och de har svårt att ta till sig muntliga genomgångar. I studien tittade man enbart elever med svenska som modersmål. 

Åsas avhandling heter: Early Predictors of Reading Comprehension DifficultiesInga kommentarer:

Skicka en kommentar