Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 3 februari 2015

Testbaserad inlärning stärker minnet

Carola Wiklund-Hörnqvist har i sin avhandling i psykologi undersökt testbaserat lärande. Två av hennes delstudier genomfördes i klassrumsmiljö, i olika åldersgrupper och med olika material. Att upprepade gånger testa sig på samma material gör att minnesspåren i hjärnan stärks vilket gör det mer sannolikt att vi kommer ihåg det i framtiden, visar avhandlingen.

Läs avhandlingen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar