Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 23 februari 2015


Bok om skrovprocessen kommer under våren 2015.

I boken kommer jag att visa hur lärare konkret och insiktsfullt använder aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken som rör sig från teori till praktik tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur läraren modellerar genom att tänka högt och visa i handling, och hur eleverna gör skrivstrategierna till sina egna genom att arbeta på det representativa stadiet. Det vägledande samtalet är centralt i den processinriktade skrivundervisningen. 
Boken kommer ut våren 2015. Den ger insikt i ett förhållningssätt till skrivundervisning. 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar