Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


fredag 20 februari 2015

Projektet Bokhund

Projektet syftar föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg för detta. Projektet riktar sig till alla barn och handlar om att barnen läser högt för en hund. Hunden  upplevs ofta av barnet som en kravlös och icke-dömande lyssnare, vilket kan leda till att hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande.

Inom projektet kommer en anpassad utbildning för både hundarna och deras förare att arbetas fram.

Projektet ska drivas i samarbete med föreningar, skolor och bibliotek och fokusera på barn mellan 6 och 18 år.

Bokhund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar