Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 16 februari 2015

Anpassad undervisning för elever med funktionsnedsättning

Har ni anpassat?

En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad. Det i sin tur kan medföra att eleven behöver anpassad undervisning.

Ta reda på elevens behov

Det är individuellt hur en funktionsnedsättning påverkar elevens förutsättningar att delta i undervisningen. Rektorn och läraren behöver skaffa sig kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär i elevens skolsituation för att kunna göra rätt anpassningar.

 
Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar