Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 3 oktober 2017

Fritids + läsning = möjligt och bra

Läsande barn klarar oftast skolan bättre

 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod
läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i nästa 14 år! Med andra ord behövs ett medvetet
läsutvecklingsarbete som måste pågå under barns och ungdomars hela uppväxt och skoltid.
Lättlästa böcker passar bra på Fritids. Alla kan läsa dem, och alla kan också hinna läsa ut boken vid ett lästillfälle. De som är läsvana läser ut boken fortare, medan elever med lässvårigheter möter en större utmaning, men upplever styrkan av att läsa samma bok som sina kompisar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar