Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


söndag 29 november 2015

Implementering pågår!

Tillsammans med våra Läspiloter implementerar vi nu Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Vi vänder och vrider på texter, analys och bedömningar. Läspiloterna ska sedan arbeta tillsammans med sina kollegor på respektive skola, så att alla pedagoger känner sig bekväma med materialet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar