Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 17 november 2015

Förslag på kunskapskrav för åk 1 - läsa.

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram ett nytt kunskapskrav för åk 1, läsa. Syftet med det nya kunskapskravet är att skapa likvärdighet över landet när garantin om läsning börjar gälla. En garanti som innebär att vi ska se till att alla elever når detta mål. 

Förslag till kunskapskrav i åk 1, Skolverket"Eleven kan läsa bekanta meningar i korta, elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Eleven visar begynnande läsförståelse genom att återge grundläggande innehåll och budskap i olika texter med stöd av bilder eller frågor. Dessutom kan eleven föra enkla samtal om de idéer och tankar som texter väcker och relatera till egna erfarenheter eller till andra texter. Till någon del kan eleven uppmärksamma när det uppstår problem med förståelse i läsningen av ord eller sammanhang och visar det genom att pröva att läsa om och korrigera sig själv.”

                                                                                            
Vad tycker du om skolverkets förslag till kunskapskrav i åk 1?
Svar på Skolverketsenkät
https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1034535&Pwd=92539835&key=29625.9756971


//Åsa 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar