Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 9 november 2015

Bemötande

För att alla elever ska lyckas i skolan måste lärare fokusera på den individuella kartläggningen och lära känna eleverna. Det menar Maria Bühler, psykolog. Utan förståelse för olika elevers olika behov ökar risken för uppkomst av utbrott, arbetsvägran och andra former av problemskapande beteende. bemötande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar