Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 18 augusti 2015
Var tjugonde barn har språkstörning
Publicerad 24 juni 2015, Skolvärlden
        
En statlig utredning visar att 4–5 procent av landets barn har språkstörning.
– Den undantagsregel som finns i kunskapskraven för de här barnen måste diskuteras, säger Annelie Norell, Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
4–5 procent av de svenska barnen tros ha en språkstörning, enligt en statlig utredning som pågår just nu, om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, rapporterar SVT. Mindre än en procent har grav språkstörning. Språkstörning innebär att barnet har påtagligt nedsatt språkförmåga jämfört med andra jämnåriga. Det kan till exempel röra sig om svårigheter att lära sig nya ord, men också med att göra sig förstådd.
Utredningen leds av Jan Sydhoff och beräknas vara avslutad senast 15 april 2016.
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar