Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 26 augusti 2015

LegiLexi
Initiativtagare är Bertil Hult och Martin Ingvar som tillsammans brinner för att alla barn ska lära sig läsa.

LegiLexi, vårt namn, står för god läsförmåga och vi är en stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i Sverige. Innehåll tas fram av lärare för lärare, med stöd av forskare inom olika områden.

Huvudidé, material och verktyg utvecklas av lärare för lärare, med stöd av forskare och expertis inom olika områden. Tillsammans vill vi bidra till att lärare kan hjälpa alla barn att utveckla en god läsfärdighet och bygga lust för fortsatt lärande. Vi tar bland annat utgångspunkt i en stor utmaning som många lärare vi pratar med ser, att kunna anpassa undervisning och övningar till de olika stadier av läsfärdighet som barnen i samma klassrum befinner sig i och göra det roligt, motiverande och lärorikt för alla.

LegiLexi


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar