Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 25 augusti 2015

Bildresultat för aktiv läskraft

ALK - Aktiv läskraft

Är begreppet bekant?? Om inte så tror jag nog att det snart kommer att vara det.
Barbro Westlund, forskare vid Stockholms universitet ger ut tre nya böcker med titeln Aktiv läskraft - Att undervisa i läsförståelsestrategier för förståelse. Under sommaren kommer boken som riktar sig till åk 4-6 och i höst kommer boken som vänder sig till F-3. Boken för högstadiet kom under våren, och den har jag läst.

Alla böckerna bygger på samma teoretiska bakgrund som Barbro Westlunds tidigare bok Att undervisa i läsförståelse. I högstadieboken får vi ta del av evidensbaserade undervisningsmodeller som utvecklar läsförståelsen. Boken ger tydlig vägledning i hur du som pedagog kan arbeta, men också kring de frågor du som pedagog måste ställa dig för att lyckas ännu bättre i din undervisning så att alla elever når skolans mål.

I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter. Högstadieboken riktar sig främst till grundskollärare i årskurs 7–9, men kan även användas av lärare i gymnasiet och i vuxenutbildning.

Jag ser med spänning fram emot att läsa de andra böckerna.

Natur och kultur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar