Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


fredag 23 januari 2015

Stödinsatser i utbildningen


                                            Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.


Barn och elever behöver ledning, stimulans och ibland olika former av stöd för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbetaför att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.

Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk ned


Kan beställas eller laddas ner från Skolverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar