Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 22 januari 2015

Läsa på internet kräver mer än läsa på papper

 Att läsa digitala texter ställer andra krav på läsaren än traditionella tryckta texter. Kombinationen av text, bild och länkar gör det lite svårare, visar en ny avhandling från Mittuniversitet.

Läs en artikel här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar