Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 9 mars 2015

Hej Bertil Hult!!!

EF-grundaren Bertil Hult har med privata pengar startat en stiftelse med syfte att få svenska elever att lära sig läsa bättre och snabbare. Bland annat kommer man att erbjuda gratis utbildning till alla svenska lågstadielärare. Han har nu med egna pengar bildat stiftelsen Legi Lexi. Stiftelsen ska enligt stadgarna ”bidra till och verka för att alla barn i Sverige lär sig läsa så tidigt som möjligt”.
 
– Vi gör nu ett program som vi tänker låta alla svenska lärare som vill, framför allt lågstadielärare, gå helt gratis. Det kommer att vara färdigt om ungefär två år, sade Hult i höstas.

Läs artikeln i SD

Ett fantastiskt initiativ som det ska bli spännande att följa. Bertil Hult har medverkat i Nicklas Hylands film - Dyelekksi Blind Blåst och bortgjord (UR). Där han berättar om sin egen skolgång och sin dyslexi..
Det är många som vill satsa på den vår skola alla förfasas över resultaten och en del är förstås kompetenutveckling till pedagoger som Bertil Hults projekt och som Skolverkets Läslyft. MEN en annan viktig del är den tid vi i skolan avsätter för att lära elever att läsa. Hur möter vi upp elever som i åk 1 visar på svårigheter? Kan vi träna så som Ulrika Wolff visat verksamt i sin Raft studie 45 minuter om dagen i 12 veckor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar