Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 8 september 2014

"Mellanklass kan man kalla det"

Lina Lago belyser i sin avhandling hur mening skapas om övergången från förskoleklass till årskurs ett av barn och lärare i en skolkontext. ”Jag vill studera hur barn och lärare talar om och skapar mening om övergången så väl som hur olika aktiviteter används för att markerar övergång”, skriver Lina Lago.

Läs mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar