Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


fredag 5 september 2014

Lässugen

Under vårterminen 2014 skickade UR ut ett material till alla barn i förskoleklass på skolor runt om i vårt avlånga land. Materialet Lässugen går under parollen Hjälp ditt barn klara skolan! och är ett informations och inspirationsmaterial som lyfter fram vikten av högläsningen och det stöd i språk-, läs- och skrivutvecklingen vårdnadshavare kan få av det material som finns framtaget.
http://sprakutvecklarna.wordpress.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar