Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


fredag 2 februari 2018

Skriva saga? Tipp till dig

Syfte

Eleverna ska lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning. De ska skriva en saga där samtliga delar finns med, samt skapa bilder till texten. Eleverna läser sagorna högt och visar sagorna i halvklass för att öva muntligt framträdande.

Saga med tärning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar