Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 3 april 2017

En ny bok om ett viktig ämne

Att utveckla självständiga läsare - dynamiskt mindset och undervisningsstrategierav Gravity Goldberg

Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare? Hur kan du tänka, organisera ditt klassrum och i vilka roller kan du agera?
I boken beskriver författaren konkret och inspirerande hur du, genom att visa tilltro till dina elevers förmåga och inta olika roller, kan stimulera dem att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap att ta ett aktivt ansvar i sina läsprocesser. Rollerna är följande:
Att vara utforskare: Lär känna dina elever och kartlägg deras förkunskaper
Att vara spegel: Ge återkoppling som stärker elevernas dynamiska mindset
Att vara förebild: Modellera hur en god läsare gör
Att vara mentor: Visa eleverna på nya lässtrategier och upplevelser


Läs mer om boken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar