Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 23 mars 2017

Nu har du tur - Ett kostnadsfritt seminarium

Nyanländas väg in i svenska skolan

ILT Inläsningstjänst bjuder på seminarier i fem svenska städer, den 16/5 kl. 15.30 kommer man till Norrköping.


Saima Glogic kommer att prata om den syn på kunskap och lärande som är inskriven i styrdokumenten, om lärarnas medvetenhet om språkliga och kulturella aspekter i undervisningen och hur de samverkar för att ge de nyanlända eleverna den undervisning som de behöver och har rätt till. Saima redogör för teoribildning inom de nämnda områden och ger modeller för hur dessa kan omsättas i praktiken. Hon svara bland annat på dessa frågor:  • Vilka hinder möter våra nyanlända elever och hur arbetar vi för att synliggöra den svenska skolkulturen?
  • Vad utmärker språket i olika ämnen och hur gör vi undervisningen både språk- och kunskapsutvecklande?
  • Hur samverkar ämneslärare och studiehandledare för elevens bästa resultat?
  • Inläsningstjänst och anmälan

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar