Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 16 februari 2017

Rätt verktyg gör skillnad

I de här filmerna får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete. Deras lärare, skolledare samt representant från kommunens Skoldatatek berättar om vilka olika faktorer som krävs för att lyckas i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg. Vi får också ta del av professor Idor Svenssons tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.


Se filmerna på SPSM:s sida


//Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar