Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 9 januari 2017

Bedömningsstöd för grundsärskolan

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundsärskolan. 
Med hjälp av bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling kan du tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
Du hittar bedömningsstödet under fliken Prov och material med flera uppgifter.


Här finns bedömningsstödet


//Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar