Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 19 oktober 2016

Tidig kväll, men det gör inget då man får inspiration......

Nu sitter vi och lyssnar på Anna Strid som så klokt sätter fingret på allt det som görs i förskolan och hur det är grunden för att utveckla alla barns ordförråd. Genom att vi fokuserar på orden i allt vi gör, använder ett nyanserat och utmanande språk så kommer barnens ordförråd att växa. 
Ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna för god skolresultat, så det är av största vikt hur vi hanterar detta viktiga uppdrag. I Annas bok finns många tips hur man kan arbeta. 

Vi får säkert anledning att återkommer till detta tillsammans med våra duktiga Språkpiloter i förskolan.

//Åsa 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar